Dịch vụ khác

Bàn Xuân Hòa, ghế nhựa (01 mâm/ 6 người)

60,000đ/Bộ

Bàn Xuân Hòa, ghế Xuân Hòa (01 mâm/ 6 người)

120,000đ/Bộ

Bàn Xuân Hòa, ghế Banquet (1 mâm/ 6 người)

250,000đ/Bộ

Bàn Xuân Hòa, ghế Chiavary (1 mâm/ 6 người)

350,000đ/Bộ

Bàn tròn, ghế Xuân Hòa (1 mâm/ 10 người)

Có mặt kính, chân xoay

400,000đ/Bộ

Bàn tròn, ghế Banquet (1 mâm/ 10 người)

Có mặt kính, chân xoay

450,000đ/Bộ

Bàn tròn, ghế chiavary (1 mâm/ 10 người)

Có mặt kính, chân xoay

500,000đ/Bộ

Gói trang trí sân vườn

5,000,000đ/Gói