Hotline: 0888 909 909

Liên hệ

HOTLINE: 0888 909 909

Thông tin liên hệ

NguyenDinh Catering Co.,Ltd

453 Nguyen Khang - Cau Giay - Ha Noi

Tel/Fax: 0243.784.9226

Mobile: 0888 909 909